Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011

ο ξένος και ο ξένος (ιδού ο πολιτισμός της αγοράς)

The most indestructible, everlasting and insurmountable Wall among us is invisible... The Invisible Wall or different ways to spend your summer on a small island.

Το πιο άφθαρτο, αέναο και ανυπέρβλητο τείχος αναμεσά μας είναι αόρατο... Το Αόρατο Τείχος ή διαφορετικοί τρόποι να περάσετε το καλοκαίρι σας σε ένα μικρό νησί.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου