Τρίτη 16 Αυγούστου 2011

είμαστε τρομοκράτες...

...όσοι παραπλανούμε ή προσκαλούμε "άλλο πρόσωπο να συμμετάσχει σε διάπραξη τρομοκρατικού αδικήματος ή να προσχωρήσει σε οργανωμένη ομάδα". Έτσι θα λέει ο 4ος νόμος για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της συμμετοχικής μας δημοκρατίας και με μια διασταλτική ερμηνεία περί παραπλάνησης και πρόσκλησης ή περί του τι είναι τρομοκρατικό αδίκημα, θα μπορεί να περιποιείται καταλλήλως κάθε προτροπή, γραπτή, σε κείμενο ή σε αφίσα. Λέξεις, όπως εξέγερση, αντίσταση, επανάσταση, κλπ. οφείλουν να απαγορευτούν, να εξαφανιστούν, λέει ο τρομονόμος. 
Μετά τις απίστευτα, σκληρές ποινές στα μέλη της ΣΠΦ, τις δηλώσεις των μπάτσων για περεταίρω σκλήρυνση της καταστολής (θέλουν νεκρούς;), ετοιμάζονται να θερίσουν τις επόμενες θύελες, για τις επιλογές τους να σπέρνουν ανέμους. Να μην μας τρομοκρατήσουν. Κάθε πλατεία να γίνει έδαφος ελευθερίας.
ΓΚ

1 σχόλιο: